زانست

چین؛ دروستكردنی ووزە لەباران

سەرچاوەكانی ووزەی دۆستی ژینگە ڕۆژلەدوای ڕۆژلەبرەوو پێشكەوتنی بەردەوامدان كەدەتوانرێت لەئایندەپشتیان پێ ببەسترێت ووەك جێگرەوەی ووزە دەرهێنراوەكانی ناخی زەوی كەڵكیان لێ وەربگیرێت.
لەنوێترین داهێنانیشدازانایانی چین سەرگەرمی دروستكردنی جۆرێك لەتابلۆی كارەبایین كەلەتوانایدایە لەڕێگەی بارانەوە ووزەو كارەبا بەرهەم بهێنرێت.


تێبینی بنوسە

خوێندراوەتەوە2052